Voedel en waterveiligheid

Hier bij Eurosafetygroup hebben wij zelflerende software ontwikkeld om uw voedsel processen te monitoren, observeren en te corrigeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door geavanceerde 4K camerasystemen, sensoren en systeembeveiliging.

Strijd tegen fraude

Wij hebben onszelf meerdere malen bewezen door uitgebreide pilots en wij streven er naar dit blijven te doen.

Niet alleen voedsel maar ook water is te monitoren d.m.v. watersensoren die verontreiniging herkennen, opsporen en melden. Zo heeft u altijd zicht op hoe uw processen verlopen.

Wij houden daarnaast oog op het aspect fraude omdat dit binnen de voedselwaren handel veel gebeurt. Wij willen dit graag tegengaan omdat fraude in de vele gevallen in de duizenden (soms zelfs miljoenen) euro’s oploopt en dit de groei van uw bedrijf belemmert.

Neem contact met ons op.